αρμενίζοντας με τα μοντέλα

Μελέτη κατασκευή & επισκευή μοντέλων πλοίων από φυσικά υλικά με ιστορική ακρίβεια

The modeller

nikos1…… several years ago an eight-year-old child, using paper, toothpicks and cellotape, tools available at a house with their physical limitations, tried to make little models of ships turning phantasy into practice…..

more…

Assembling the models

The construction of models is being made after long and thorough study and historical research that is related to the subject sources in Greece and abroad, in order to approach the historical truth as much as possible.
The main features of the models should be the historical truth, the aesthetic result and durability through time.

More…

Examples of Our Work