ΠΕΡΑΜΑ

Μεσαίου μεγέθους ιστιοφόρο των Ελληνικών θαλασσών με οξεία πλώρη και πρύμη.


featureΧαρακτηριστικό του ο οριζόντιος ξύλινος τάκος της πλώρης.

Οι ναυπηγικές του γραμμές έχουν μεγάλη ομοιότητα με του τρεχαντηριού και είναι σκάφος με ευρεία εμπορική χρήση.

Οι ιστιοφορίες που έφερε ήταν διάφορες που στα νεότερα χρόνια από το κύριο μέσο πρόωσης που ήταν,έγινε βοηθητικό όταν οι μηχανές αντικατέστησαν τα πανιά.

Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ιστιοφορία με δύο μπούμες ,ένα φλόκο και αράπη.

logo3


Πληροφορίες μοντέλου

Διαστάσεις μοντέλου

Διαστάσεις βιτρίνας

Χρόνος κατασκευής

Υλικά κατασκευής